Emisszió kibocsátások az RLM projektben résztvevő területeken